Hoeveel nicotine zit er in een vape

Elektrisch roken en nicotine

Elektrisch roken en nicotine hoe zit dat eigenlijk ?

Elektrisch roken en nicotine hoeven niet samen te gaan want de meeste E-liquid is ook verkrijgbaar in een 0 mg. nicotine of een E-liquid met een nicotinevervanger.

Echter 99 % van de dampers wenst een e-liquid MET nicotine om de eenvoudige reden dat hun lichaam om de verslavende stof nicotine vraagt. Wel is het zo dat men na verloop van tijd in een gestaag tempo het nicotinegehalte van de E-liquid die men gebruikt bij het E-smoken kan verlagen. En er zijn veel mensen die dat met succes kunnen.

De vraag van veel dampers is “hoeveel nicotine krijg ik binnen met elektrisch roken “? 

De nicotine in een elektrische sigaret is anders…..

Elektrisch roken en nicotine in de elektrische sigaret is anders dan in een gewone sigaret hoor ik u zeggen ? Ik ga er straks iets meer over zeggen. Laten we beginnen met de aanduidingen van het nicotine gehalte in de gewone dus dodelijke sigaret.

U zag in het verleden op een pakje sigaretten de vermeldingen staan over de hoeveelheid teer en nicotine en de onwetende consument dacht hiermee te weten HOEVEEL nicotine en TEER hij of zij binnenkrijgt.

Dit is echter NIET af te leiden uit de aanduidingen omdat de tests worden uitgevoerd met een apparaat waarin  een combinatie wordt gevormd van lucht en de geëinhaleerde rook van een sigaret. Dit is een standaard opstelling waarvan de waarden lager zijn dan voor de werkelijke hoeveelheden die een roker binnenkrijgt. Met elektrisch roken en nicotine zit het iets anders.

Nicotine in een elektrische sigaret is een zuiver bestandsdeel op zich. Een e-liquid in een elektrische sigaret bestaat uit diverse stoffen die tegenwoordig allemaal goedgekeurd dienen te zijn. In dit kader is het van belang dat een E-liquid beschikt over MSDS sheets waar exact is beschreven welke stoffen en in welke hoeveelheid aanwezig zijn in een navulvloeistof voor een e-smoker. 

Wat betreft de nicotine die aanwezig is in een sigaret ligt het verhaal anders. In tabak wordt ammonia verwerkt. Niet zoveel dat u daaraan zult sterven maar de combinatie ammonia met nicotine maakt de verslavende werking van de sigaret sterker en zorgt ervoor dat de nicotineopname optimaal wordt opgenomen door het lichaam.

AANDUIDINGEN OP EEN PAKJE SIGARETTEN ( wordt tegenwoordig niet meer vermeld)

 • nicotinegehalte in tiende delen van een milligram PER SIGARET
 • teergehalte in milligrammen PER SIGARET
 • koolmonoxydegehalte in milligrammen PER SIGARET

AANDUIDINGEN OP SHAG

 • nicotinegehalte in tiende delen van een milligram PER SJEKKIE
 • teergehalte in milligrammen PER SJEKKIE

LET OP: de cijfers geven dus aan DE OPNAME door het lichaam van nicotine en NIET hoeveel er is toegevoegd !

Met deze cijfers kan men dus GLOBAAL bepalen hoeveel schadelijke stoffen men binnenkrijgt echter de roker kan het nooit exact bepalen. Het is heel goed mogelijk dat men minder nicotine binnenkrijgt dan de vermelde waarden maar uit diverse tests blijkt dat de opname van nicotine afkomstig uit tabak MEER is dan het vermelde cijfer op het pakje .

VOORBEELD:

op een pakje sigaretten stond: 0.6 mg. nicotine; stel er zitten 20 sigaretten in een pakje

 •  U krijgt dan een hoeveelheid nicotine binnen van 12 mg. na het roken van 20 sigaretten maar afhankelijk van het rookgedrag soms het 3-voudige!

Elektrisch roken en nicotine waarde

bij een E-liquid die gebruikt wordt als navulvloeistof voor elektrische sigaretten wordt de hoeveelheid nicotine vermeld per milliliter E-liquid. Dit is de WERKELIJKE hoeveelheid toegevoegde nicotine die dus nog niets zegt over de opname van het lichaam.

AANDUIDINGEN op E-liquid ( flacon en buitenverpakking)

 • exact toegevoegde nicotinegehalte in mg. per milliliter
 • overige stoffen waaruit de E-liquid uit bestaat

U ziet hier al DIRECT een verschil : elektrisch roken en nicotine verschilt wezenlijk van traditioneel roken en nicotine. U zult op een pakje sigaretten tevergeefs zoeken naar ALLE ingrediënten. Hier is nl. geen plaats voor op de verpakking en bovendien als het publiek dit zou lezen en gaan googlen dan zou de tabaksindustrie van vandaag op morgen haar deuren wel kunnen sluiten en……..dat kost geld ! 

Op de E-liquid ziet u WEL DUIDELIJK alle ingrediénten vermeld staan dus u weet wat u gebruikt. Wat natuurlijk het eerste opvalt is dat u het woordje “teer” NIET aantreft op een navulvloeistof voor een elektrische sigaret. 

HET GROTE VERSCHIL TUSSEN DE AANDUIDINGEN VAN HET NICOTINEGEHALTE IN TABAK EN E-LIQUID:

u kent het wel:  roken is dodelijk en dat is waarheid !

op nicotinehoudende E-liquid zult u zien staan : Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers

Maar we houden het even bij het grote verschil wat betreft de aanduidingen van het nicotinegehalte in beide producten:

 • TABAK: vermelding van geschatte OPNAME door het lichaam van de nicotine
 • E-liquid exacte vermelding van de INHOUD  van de toegevoegde nicotine
 • verschil in elektrische sigaretten ( batterij, coils)
 • dampgedrag van de gebruiker

Maar hoeveel nicotine krijgt u dan binnen bij het elektrisch roken ?

U ziet het dat het vergelijken nog niet zo eenvoudig is want ook bij het elektrisch roken is de OPNAME van de nicotine afhankelijk van een aantal factoren:

 • met welke soort E-smoker wordt er gedampt ( soort en weerstand coil, energiebron, clearomizer)
 • wijze van dampen door de gebruiker ( kleine pufjes, diepe inhaleringen) 

We gaan een vergelijking maken tussen de nicotine van conventionele sigaret en de nicotine in een elektrische sigaret !

Om een vergelijking te maken moet u de feiten die vermeld staan bij de nicotine-aanduidingen eerst in ogenschouw nemen.

 • Sigaretten = Nicotinegehalte bij opname  E-liquid = aanwezige nicotine zonder opnamefactor
 • Sigaretten= accelerator ( ammonia) voor opnameversnellend effect. E-liquid = geen accelerator

We gaan uit van het feit dat 3.3 ml. E-liquid gelijk staat aan 20 sigaretten . Als we een E-liquid nemen van 6 mg. per ml. dan zou dat betekenen dat wij bijna 20 ml. nicotine binnenkrijgen ! Dat is meer dan bij de consumptie van 20 sigaretten van 0.6 mg. ???

Nee ! want we weten dat waarde vermeld op de sigaretten de opname waarde is

en bij E-liquid de aan de vloeistof toegevoegde nicotine die nog niet is opgenomen.

Oeiiiiiiiiiiiiii wat moeten we dan? Het zal toch wel iets lager zijn omdat we weten dat een e-liquid is samengesteld uit een PG/VG vloeistof en die stoffen geven een toegevoegde nicotine moeilijk af en de dampmoleculen van een elektrische sigaret zijn groter dan die van tabaksrook dus de damp wordt moeilijker opgenomen. Ja, allemaal een feit maar u wilt cijfers !

Gelukkig bestaat er wetenschappelijk onderzoek gedaan door DE autoriteit op het gebied van E-smoken nl. dr. Farsalinos die naast cardioloog ook wetenschapper is en verbonden aan de Universiteit van Leuven geweldig research heeft gedaan naar de elektrische sigaret en het dampen. Daarnaast zijn er diverse studies die op dezelfde waarden uitkwamen .

Ëén van zijn onderzoeken wijst uit dat men om dezelfde opnames van nicotine te verkrijgen bij het traditioneel roken als bij het elektrisch roken de gebruiker een E-liquid zou moeten gebruiken met een nicotinegehalte van maar LIEFST 50 MG./ML.

Slotconclusie is dat bij het elektrisch roken en nicotine dus maar 1/3 tot 1/5 deel van de nicotinehoeveelheid OPGENOMEN

wordt in verhouding met het gewone roken !

Om het even heel makkelijk te maken en we gaan uit van het “slechtste” gegeven 1/3 dan kunt u het volgende ongeveer aanhouden:

 • E-liquid 18 mg.: OPNAME 6 mg.
 • E-liquid 12 mg.: OPNAME 4 mg.
 • e-liquid 6 mg.:   OPNAME  2 mg.
 • e-liquid 3 mg.:   OPNAME 1 mg.

Dan gaan we nu even terug naar ons vergelijk tussen het roken van 20 sigaretten met een nicotine aanduiding van 0.6 en het dampen van 3.3 ml. E-liquid met een nicotinegehalte van 6 mg. De door het lichaam opgenomen hoeveelheid nicotine bij het ROKEN van 20 sigaretten was minimaal 12 mg. (en waarschijnlijk meer) 

Uitkomst van het DAMPEN van E-liquid gelijk aan 20 sigaretten resulteert in een OPNAME van ca. 3.5 mg.  

Wij hopen u meer duidelijkheid te hebben verschaft over het onderwerp elektrisch roken en nicotine.


Bronnen:

NCBI

Nicotine Apsorption